15 May 2018

MSD Animal Health attended the 2018 NAMPO Agricultural show

MSD Animal Health attended the 2018 NAMPO Agricultural show. After 5 decades, NAMPO continues to grow and 2018 was once again a huge success.

Jacques van Rensburg,
Meet MSD Animal Health’s NAMPO team.

nampo2018
From left to right: Dirk Stear, Jacques van Rensburg, Doctor Faffa Malan, Willem Kleyn, Gerhard van Rhyn, Nardus Marais.


Nampo 2018

NAMPO oesfees, een van die grootste landbou skoue, in privaat besit, in die suidelike halfrond was verseker weer een van die hoogte punte op die jaarlikse Landbou kalender. Die hoof doel van Nampo is om produsente en verskaffers bymekaar te bring om netwerke te versterk en besigheids verhoudings en bou.

Hierdie jaar was dit Nampo Oesfees se 52ste bestaansjaar en het plaasgevind te Nampo Park, net buite Bothaville in die Vrystaat vanaf 15-18 Mei. Met 712 uitstallers en ‘n geraamde 78,648 besoekers oor die vier dae, het Graan SA weer verseker dat NAMPO die Landbousektor se mees effektiefste bemarkings platform, vir innovasie, tegnologie en die uitruil van inligting, vir die landbou bedryf is. NAMPO verskaf aan ons as verskaffers ‘n unieke geleentheid om met ons direkte produsente te kommunikeer asook ons produkte en dienste ten toon te stel. Wat die vee-afdeling by Nampo betref, was daar weereens gespog met nie minder nie as tien skaaprasse, vier bokrasse en 28 beesrasse wat hier ten toon gestel was.

MSD Animal Health, is ‘n internasionale leier in dieregesondheid. Ons fokus op navorsing, ontwikkeling en die bemarking van innoverende en hoë kwaliteit dieregesondheidsprodukte. As ‘n leier in dieregesondheids produkte in Suid Afrika is MSD Animal Healthy trots om vir meer as 30 jaar deel van die Nampo sukses storie te wees. MSD se stalletjie het soos elke jaar uitgestaan as een van die mees besoekte stalletjies in die vee kompleks. Ons is trots om te sê MSD het sy eie privaat gebou en stallejie wat veral hierdie jaar nog meer uitgestaan het aangesien MSD die ou stalletijie heetemal oorgedoen het. Die nuwe stalletjie het MSD Animal Health se produkreeks sterk uitgebeeld wat bestaan uit entstowwe, antiparasitiese, antimikrobiese en hormonale middels vir estrus-sinkronisering en die bevordering van teelprestasie sowel as groeibevorderaars vir herkouers, geselskapsdiere, varke en pluimvee.

MSD se nuwe stalletjie is beman deur die Sentrale Span wat oor die vier dae ons produkte bemark en produk advies en oplossings gegee aan nie net Suid-Afrikaanse boere nie, maar ook aan Internasionale boere en Verspreiders wat die stalletjie besoek het.

Nampo 2018 was weereens vir MSD ‘n groot sukses deurdat daar verskeie voornemende nuwe besigheids bande gesmee was, en bestaande kliente is opnuut ingelig oor dienste en produkte wat beskikbaar is by hul gunsteling dieregesondheids verskaffer, MSD Animal health.

Sien julle beslis weer volgende jaar by Nampo.

Vriendelike Groete
Jacques van Rensburg
Bemarkings Bestuurder